Tauta.Zeme.Valstiskums.

Ja būt politikā nozīme solīt, runāt nesaprotamos teikumos, beigās neizdarīt un vilkties Eiropai astē, tad mēs neesam politikā.
BET, ja tas nozīmē būvēt labklājīgu, latvisku un drošu Latviju, tad mēs esam gan.
Runātājus mēs esam redzējuši.

Eiropa nenodarbojas ar labdarību. Eiropa piedāvā iespējas un katra valsts tās vai nu izmanto vai neizmanto.

DROŠĪBA

Latvijas drošību var garantēt tikai stipra transatlantiskā sadarbība NATO ietvaros, neveidojot paralēlas militārās struktūras Eiropas Savienības ietvaros.

EKONOMIKA

Latvijas attīstības galvenais priekš-
noteikums ir pētniecības un attīstības budžeta palielinājums vismaz līdz 3.5% no IKP, sasniedzot Ziemeļvalstu līmeni.

ENERĢĒTIKA

Eiropas Savienības politika ar mērķi samazināt CO2 izmešus par 55% līdz 2030. gadam un klimata neitralitāte līdz 2050. gadam ir nereāla.

VIDE

Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, tāpēc ar “zaļo kursu” saprotam cīņu pret dabas piesārņojumu, atkritumu pārstrādes efektivizāciju, ieviešot labāko attīstīto valstu pieredzi un tehnoloģijas.

SUVERENITĀTE

Eiropas Savienības migrācijas politika ir kļūdaina, jo ir balstīta uz dažu ekonomiski attīstītāko valstu darbaroku trūkuma atrisināšanu.

SADARBĪBA

Kopumā jāmazina prakse centralizēti lemt par jautājumiem, atstājot vairāk jautājumu dalībvalstu kompetencē.

Mūsu cilvēki

Žaks Beernaerts

Mūzikas ierakstu producents, raidījuma vadītājs ''Radio Naba''

Rūdolfs Sauja

Cilvēkresursu un kvalitātes kontroles vadītājs

Politiskā apvienība
Tauta. Zeme. Valstiskums